ČEZ a.s.

C27d + D27d – sazby elektřiny pro dobíjení Vašeho elektromobilu

Máte elektromobil nebo uvažujete o jeho koupi a chcete jej výhodně a pohodlně dobíjet doma? Vedle prodeje domácích dobíjecích stanic - tzv. wallboxů nabízí Skupina ČEZ výhodné sazby C27d a D27d. Třetinu dne tak mohou majitelé elektromobilů čerpat elektřinu levněji pro plné nabití svých vozů.

Pro koho?

Na základě příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu mohou tuto sazbu využívat vlastníci nebo nájemci elektromobilů -  domácnosti i podnikatelé. Distribuční sazba určená elektromobilistům z řad domácností nese označení D27d, pro segment podnikatelů pak C27d.

Jak doložit?

Speciální dvoutarifová sazba je určena pro všechna odběrná místa kategorie domácností a malých odběratelů, u nichž je věrohodným způsobem prokázáno vlastnické, případně užívací právo (např. leasing) k elektromobilu – doložit jej lze např. kopií velkého technického průkazu, faktury, leasingové smlouvy, nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce.

Kdy?

Nízký tarif platí minimálně osmi hodin v rozmezí mezi 18:00 a 8:00 následujícího dne (pozn. – vymezení a úpravy 8 hodinového rozpětí jsou v gesci příslušného distributora). Aktuální časy nízkého tarifu lze zjistit na webu distributora:

Výhody?

  • nízká cena elektřiny po dobu osmi hodin v noci
  • domácnosti mohou v této době kromě nabíjení elektromobilu využívat levnější elektřinu pro celou domácnost, podnikatelé pouze pro elektromobily (podmínkou sazby C 27d je samostatný přívod a měření dobíjecího zařízení pro elektromobil)

Jak objednat?

Novou sazbu lze objednat nebo zřídit na jakémkoli Zákaznickém centru Skupiny ČEZ.

Upozornění

  • pro odběrné místo lze mít sjednanou pouze jednu distribuční sazbu
  • za elektromobil se považují tato vozidla: bateriový elektromobil, elektromobil s rozšířeným dojezdem a hybridní automobil s elektrickým pohonem a dobíjitelnou baterií (pozn. tarif tedy nelze využívat pro nabíjení elektroskútrů a elektrokol)