ČEZ a.s.

C27d + D27d – vaše sazby pro život s elektromobilem

Máte elektromobil nebo uvažujete o jeho koupi a chcete jej výhodně a pohodlně dobíjet doma? Vedle novinkového zprostředkování prodeje domácích dobíječek - tzv. wallboxů nabízí projekt Elektromobilita ČEZ už druhým rokem výhodné sazby C27d a D27d. Třetinu dne tak mohou majitelé elektromobilů čerpat elektřinu levněji pro plné nabití svých vozů.

Pro koho?

V souladu s příslušným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu mohou tuto sazbu využívat vlastníci nebo nájemci elektromobilů -  domácnosti, podnikatelé a menší firmy, které vlastní či dlouhodobě aktivně používají vůz s elektrickým pohonem. K distribuční sazbě nabízí společnost ČEZ Prodej výhodnou cenu silové elektřiny v rámci produktové řady eTARIF FIX. Distribuční sazba určená elektromobilistům z řad domácností nese označení D27d, pro segment podnikatelů a menších firem pak C27d.

Kde?

Speciální dvoutarifová sazba je určena pro všechna odběrná místa kategorie domácností a malých odběratelů, u nichž je věrohodným způsobem prokázáno vlastnické, případně užívací právo(např. leasing) k elektromobilu– jako důkaz stačí např. kopie velkého technického průkazu, faktury, leasingové smlouvy, nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce.

Kdy?

Vymezení doby platnosti nízkého tarifu je v časové délce minimálně osmi hodin, v rozmezí mezi 18:00 a 8:00 následujícího dne (pozn. – vymezení a úpravy 8 hodinového rozpětí jsou v gesci příslušného distributora). Aktuální časy nízkého tarifu lze zjistit na webu distributora:

Výhody?

  • uplatnění tzv. nízkého tarifu pro nabíjeníelektromobilu po dobu osmi hodin v noci
  • zákazníci z řad domácností, kteří doposud využívali pro dobíjení elektromobilu například sazbu D02d, tak mohounočním nabíjením ušetřit i více než 50 % na každé kilowatthodině
  • domácnosti mohou v této době kromě nabíjení elektromobilu využívat levnější elektřinu pro celou domácnost, firmy a podnikatelé pouze pro elektromobily, protože ti musí v rámci sazby C27d splnit ještě podmínku, že nabíjecí zařízení elektromobilu musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením
  • výhodná produktová řada eTARIF FIX je v případě této sazby automaticky nastavena na všech odběrných místech zákazníka.

Jak objednat?

Novou sazbu lze objednat prostřednictvím žádosti o změnu sazby nebo zřízením nového odběrného místa. Zákazníkům je k dispozici kterékoli Zákaznické centrum Skupiny ČEZ.

Upozornění

  • pro odběrné místo lze mít sjednanou pouze jednu distribuční sazbu
  • za elektromobil se považují tato vozidla: bateriový elektromobil, elektromobil s rozšířeným dojezdem a hybridní automobil s elektrickým pohonem a dobíjitelnou baterií (pozn. tarif tedy nelze využívat pro nabíjení elektroskútrů a elektrokol)