ČEZ a.s.

O nás

Domníváme se, že elektřina je nejčistší energie a elektromobilita ji umožní využít v oblasti, která byla dosud doménou spalovacích motorů.

Skupina ČEZ se elektromobilitě věnuje systematicky od roku 2009. Přestože není myšlenka využití elektřiny pro pohon silničních vozidel vůbec nová (ostatně první vůz, který překročil rychlost 100 km/h byl už v roce 1899 elektromobil), k masivnějšímu rozvoji elektromobility dochází až v posledních letech.

Důvodů pro rostoucí zájem o elektromobilitu je celá řada – v prvé řadě je to samozřejmě pokrok v technologiích akumulátorů, kdy rostoucí kapacita baterií a současně jejich klesající cena postupně tvoří elektromobil atraktivnější pro větší skupinu uživatelů. Důležitý je ale i tlak na ochranu životního prostředí a kvalitu života ve městech. Stále více lidí žije a pracuje ve městech a městských aglomeracích – a tento trend v příštích letech celosvětově spíše ještě posílí – a emise z dopravy se, zvláště poté, co se podařilo výrazně snížit emise ze stacionárních zdrojů, stávají stále významnějším problémem. Podobná situace se týká i hluku, kdy zejména díky dopravě je stále větší počet obyvatel dlouhodobě vystaven nadměrné hlukové zátěži. Tyto faktory se odráží v opatřeních, která jsou na řešení této situace přijímána, což výrobce současně nutí i motivuje k nabídce vozů se stále nižší spotřebou, tedy včetně vozů s pohonem na elektřinu. Významnou roli hraje i snaha o snižování energetické závislosti na dovozech ropných produktů, kdy elektřina – kterou lze vyrábět lokálně – představuje alternativu klasickým uhlovodíkovým palivům. V neposlední řadě je to i zájem samotných zákazníků, kdy pro stále větší skupinu z nich hraje jejich ekologická stopa roli při rozhodování o pořízení vozu. Elektromobil se dokonce pro řadu jeho uživatelů stává způsobem vyjádření jejich společenské odpovědnosti.

Elektromobilita je přitom pro energetické společnosti přirozeným objektem zájmu.

Elektromobily totiž používají ke svému pohonu elektřinu, kterou vyrábíme, distribuujeme a prodáváme zákazníkům a elektromobilita tak představuje přirozeně další potenciální segment trhu s elektřinou a souvisejícími službami. Tento trh má však celou řadu specifik a nese s sebou řadu rizik. Primárně proto, že se o rozvinutý trh přes rostoucí prodeje elektromobilů stále ještě nejedná a uživatelé elektromobilů jsou pro nás do určité míry velkou neznámou. Na otázky, jako je například podíl dobíjení doma a na veřejnosti nebo pravidelné nájezdy elektromobilů zatím neznáme uspokojivou odpověď a musíme vycházet z predikcí založených na dosavadních zkušenostech. Elektromobilita navíc přirozeně směřuje spíše než do prosté dodávky kWh pro dobíjení vozidel do podoby komplexní služby, která se více podobá tomu, co známe v oblasti telekomunikací.

Právě komplexní povaha elektromobility vedla k tomu, že jsme její rozvoj v České republice podobně jako řada dalších firem zahájili formou pilotního projektu, na kterém jsme kromě technologií samotných testovali i další nezbytné komponenty řešení – například procesy výstavby dobíjecích stanic, sběr dat a komunikaci stanic s datovým centrem, chování zákazníků – a ověřovali si hypotézy, na kterých je postaven náš business model. Pokud má totiž elektromobilita dávat jako alternativa klasickým pohonům smysl, musí být v dlouhodobém horizontu komerční a to samozřejmě jak pro provozovatele vozidla, tak i pro provozovatele infrastruktury a samozřejmě i pro výrobce vozidel.

Do pilotního projektu jsme vstoupili v partnerství s automobilkou Peugeot, která se zavázala pro projekt zajistit vozidla, kterých byl v té době na trhu nedostatek. S potěšením ale lze konstatovat, že nabídka vozidel se mezitím výrazně rozšířila a my jsme partnerství rozšířili o další automobilky – například Nissan, BMW, Opel, VW, KIA, Mitsubishi a další. Nabídka vozů se navíc rok od roku dále rozšiřuje.

Z dlouhodobého pohledu je hlavním cílem našeho projektu vybudování funkční a uživatelsky přívětivé sítě dobíjecích stanic, která zajistí optimální pokrytí celé ČR dobíjecí infrastrukturou a umožní pohodlné dobití elektromobilu jak v místě jeho používání, tak i při delších cestách. Veřejná dobíjecí infrastruktura totiž dokáže využitelnost elektromobilu v porovnání se závislostí na domácím dobíjení zásadním způsobem zvýšit.

Výstavba naší sítě probíhá postupně tak, jak se nám daří navazovat partnerství v lokalitách vhodných pro výstavbu dobíjecích stanic. To s sebou nese nejen řešení nezbytných smluvně-právních vztahů, ale i zajištění potřebného elektrického příkonu v lokalitě.

Při výstavbě sítě jsme se od začátku chtěli zaměřit na lokality, které kromě možnosti pohodlného dobití poskytnou uživatelům potřebné zázemí, takže jsme přirozeně navázali spolupráci např. s obchodními centry a provozovateli restaurací. Rozvíjíme ale i intenzivní spolupráci s kraji a municipalitami na území celé ČR. V budoucnu se zaměříme primárně na rychlodobíjecí stanice, protože se ukazuje, že představují pro další rozvoj elektromobility jeden z klíčových stimulů. Jako jedni z prvních instalujeme rychlodobíjecí stanice, které jsou vybaveny oběma rychlodobíjecími standardy a umožňují tak dobití každého v současné době na trhu nabízeného elektromobilu.

V souladu s naší ambicí postupně nabídnout komplexní službu elektromobilita se kromě samotné výstavby stanic zaměřujeme i na další doplňkové aktivity. Zejména se jedná o řešení domácího nabíjení, které nabízíme ve spolupráci s dodavateli domácích dobíjecích stanic, tzv. wallboxů. Chceme postupně rozšiřovat nabídku našich služeb na zákaznických centrech a zajistit tak pohodlnější řešení pro zajištění naší služby v regionech.

Kromě nabídky pro veřejnost se samozřejmě zaměřujeme na využití elektromobilů v rámci vozového parku Skupiny ČEZ. Úspěšně jsme testovali nasazení elektromobilů v rámci ČEZ Distribuční služby a připravujeme nasazení užitkových elektromobilů náhradou za vozy se spalovacím motorem. Elektromobily budeme také nově využívat jako služební vozidla pro kratší cesty anebo pro cesty mezi našimi elektrárnami, které jsou za tímto účelem postupně vybavovány potřebnou dobíjecí infrastrukturou. Ukazuje se, že v určitých režimech provozu je již dnes elektromobil konkurenceschopný vozu se spalovacím motorem a jsme přesvědčeni, že potenciál pro jejich využití dále poroste. Jsme proto připraveni spolupracovat i s dalšími firmami, které mají zájem o zařazení elektromobilů do jejich vozových parků.

Věříme, že přestože je v České republice elektromobilita ještě v počátcích, její význam postupně poroste a v budoucnu bude tvořit plnohodnotnou alternativu spalovacím motorům. Jsme hrdí na to, že se na rozvoji této technologie můžeme podílet a přispět tak k rozšiřování této formy šetrné dopravy.