ČEZ a.s.

O nás

„Elektřina je nejčistší energie a elektromobilita ji umožní využít v oblasti, která byla dosud doménou spalovacích motorů.“

Kdo jsme

 • Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením působícím na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Elektromobilitě se systematicky věnujeme od roku 2009. Provozujeme největší síť veřejných dobíjecích stanic po celé České republice.

Proč elektromobilita

 • Nevynalézáme nic nového! Ostatně myšlenka využití elektřiny pro pohon silničních vozidel není nová - první vůz, který překročil rychlost 100 km/h, byl právě elektromobil a to už v roce 1899.
 • Elektromobilita je pro energetickou společnost logickým trhem. Elektromobily totiž používají ke svému pohonu elektřinu, kterou vyrábíme, distribuujeme a prodáváme zákazníkům, a elektromobilita tak představuje přirozeně další potenciální segment trhu s elektřinou a souvisejícími službami.
 • Celkový počet elektrických vozů na českých silnicích neustále stoupá a analýzy odborníků očekávají, že roční prodeje elektromobilů a plug-in hybridů dosáhnou v následujících letech řádu tisíců vozů.

Věříme v úspěch elektromobility v ČR

 • 2020: Výrazný nástup elektromobility - na silnicích přibude každý rok 7000 nových elektromobilů a plug-in hybridů (3 % trhu a jen malé zaostání za zeměmi západní Evropy). V provozu budou stovky dobíjecích stanic
 • 2025: Podíl prodejů nových elektromobilů a plug-in hybridů vzroste na 20 %, což představuje ročně až 33 000 nových vozidel na českých silnicích, a Škoda Auto  bude nabízet 4-5 modelů na elektrický pohon
 • 2030: Tuzemské silnice bude brázdit celkově více než čtvrt milionu elektromobilů a plug-in hybridů. Ročně se v této kategorii prodá 50 000 vozů

Elektromobilitě se dostává podpory již dnes:

Strategický plán:

 • Vláda ČR schválila v roce 2016 jasný rámec rozvoje elektromobility - "Národní akční plán čisté mobility“

Dílčí opatření:

 • OP PIK poskytuje podnikatelům příspěvek na koupi automobilů s ekologickým pohonem částkou ve výši až 80 tisíc korun a na pořízení dobíjecí stanice
 • MŽP odstartovalo od podzimu 2016 podporu nákupu ekologických vozů pro obce, kraje a jimi řízené organizace ve výši až 200 tisíc korun
 • MD (OPD) podporuje výstavbu veřejné infrastruktury dobíjecích stanic pro EV / CNG / LNG a vodík
 • MMR (IROP) přispívá na nákup CNG a elektro busů a elektrických kolejových vozidel
 • podpora na úrovni municipalit: v některých obcích již funguje bezplatný či zvýhodněný vjezd elektromobilů do městských a parkovacích zón, jízda ve vyhrazených pruzích pro busy a taxi, zavádění elektrobusů ve veřejné dopravě, atd.

Podpora na úrovni distributorů:

 • speciální výhodné sazby pro dobíjení elektromobilů - sazby C27d a D27d platí pro všechna odběrná místa kategorie domácností a malých odběratelů z řad podnikatelů

Naše vize

 • z dlouhodobého pohledu je hlavním cílem našeho projektu vybudování funkční a uživatelsky přívětivé sítě dobíjecích stanic, která zajistí optimální pokrytí celé ČR dobíjecí infrastrukturou a umožní pohodlné dobití elektromobilu jak v místě jeho používání, tak i při delších cestách