ČEZ a.s.

Elektromobilita

Elektřina je běžnou součástí našeho každodenního života. Přesto existuje sektor, kde je stále ještě velký prostor pro její uplatnění jako efektivního a ekologického zdroje energie. Tímto sektorem je doprava.

Na silnicích se elektromobily objevily již na přelomu 19. a 20. století. Poté, zejména díky levné ropě a limitovaným možnostem akumulátorů, převzal na více než sto let vládu spalovací motor. Technologický rozvoj přinesl výrazné zvýšení kapacity baterií, snižování jejich hmotnosti a prodlužování životnosti. Moderní technologie také umožnily zdokonalení řízení dobíjení a vyšší rychlost obnovení kapacity baterií. Elektromobilita jako alternativa k motorům spalujícím fosilní paliva přináší výrazné snížení emisí škodlivin a skleníkových plynů, výrazné snížení hluku a celkové zlepšení životního prostředí, zejména ve městech. Současný průměrný dojezd elektromobilů je 120 až 150 km.